FIFTH SUNDAY OF GREAT FAST 2018

Metropolitan Stefan Soroka

 St. Mark tells us of the disciples walking on the road to Jerusalem with Jesus walking in the lead.  He tells us that “their mood was one of wonderment, while that of those who followed was fear” (Mk 10:32).  Then we hear of two disciples vying to sit, one at the right and other on the left, when Jesus comes into His glory.  This caused some anger among the other disciples.  Jesus calms them by instructing them, “You know how among the Gentiles those who seem to exercise authority lord it over them; their great ones make their importance felt.  It cannot be like that with you.  Anyone among you who aspires to greatness must serve the rest; whoever wants to rank first among you must serve the needs of all” (Mk 10:44).  Fear, mutual distrust, envy, and pride rob you and me of the special gift of walking with Jesus with wonderment.  We can be blinded to the needs and sufferings of others around us.  We can forget the importance of being of service to others.  Great Fast invites you and me to walk alongside Jesus Christ with wonderment as to where He will lead us.  We are reminded, “… the Son of Man did not come to be served but to serve…” (Mk 10:45).  Saint Teresa of Calcutta saw the face of Jesus in every person she ministered to, especially the sick and the dying.  Through her inspiration, may we also cherish and search for opportunities to see Jesus Christ in the faces of those we serve!

П’ЯТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 2018 р.

Митрополит Стефан Сорока

Св. Марко оповідає нам про апостолів, які йшли дорогою до Єрусалиму слідом за Ісусом.  Він каже нам, що “і дивувалися вони й, ідучи за ним, страхалися” (Мк. 10, 32). Тоді ми чуємо про двох апостолів, які хотіли сидіти, перший  по праву, а  другий по ліву руку від Ісуса, коли Він прийде у славі.  Це стало причиною гніву інших апостолів.  Ісус заспокоїв їх, кажучи: “Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто з-поміж вас хоче стати великим, хай буде рабом усіх” (Мк. 10, 45). Страх, взаємна недовіра, заздрість, гордість крадуть у вас і в мене особливий дар дивовижної подорожі з Ісусом. Ми можемо бути сліпі до потреб і страждань навколо нас.  Ми можемо забути про важливість служіння іншим. Великий піст запрошує вас і мене із здивуванням йти поряд з Ісусом туди, куди Він нас веде. Нам нагадується, що “… й Син Чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити…” (Мк. 10, 45). Свята Мати Тереза з Калькутти бачила відбиток лику Ісус на  кожній особі, якій служила, особливо хворій і вмираючій. Через її досвід цінуймо і шукаймо нагоду побачити Ісуса Христа в лицях тих, кому служимо!