English Letter
Ukrainian Letter

On Saturday, June 9, 2018, the Eparchy of Saint Josaphat will host a conference in Parma, Ohio entitled Planting Crosses: Evangelization and Mission in the USA. The conference will focus on parish renewal and how to establish new missions in regions of the eparchy where our Church is not yet established.

Jesus Christ commands His Church to “Go […] and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit” (Matthew 28: 19). In response, St. Andrew, the First-Called, planted a cross on hills of Kyiv and prophesied that this church will go out into the whole world. We, as the hiers to the Church founded by the Apostle Andrew, are responding to this vision and planting new crosses here in the US.

Over the last decade, our eparchy has grown, both in members and in the establishment of new mission-parishes. Missionary priests, deacons and lay faithful have gone out into our vast Eparchy and established eleven new mission-parishes in North Carolina, Tennessee, South Carolina, Georgia, and Florida. And a new outreach has recently been started in Pennsylvania as well. There is a desire in our Eparchy to continue our growth – a true call to worship.

But in order to grow, our parishes need to learn how to move from Maintenance to Mission by nurturing a culture that is missionary, forming the faithful and welcomings others to join us. Likewise, how do we support the growth of our eparchy in supporting the clergy and people in the establishment of new mission-parishes where our Church is called plant new crosses?

In preparation, I ask our parishes and missions to hold meetings February – April 2018 to pray, meditate and to select two or three delegates including a youth representative to be a voice for your parish at the conference. Please use the following questions to guide your discussions:

  • How can our parish grow from maintenance to mission?
  • What can we do to help support the growth of missions?
  • How can we best provide ongoing formation for our faithful that inspires them to reach out beyond their comfort zones and evangelize others?

Let us go forth and spread the “Good News” of our Lord Jesus Christ!

Sincerely yours in Christ,

+Bohdan J. Danylo

Bishop of Saint Josaphat


Встановлення Хрестів у Єпархії Святого Йосафата

У суботу, 9 червня 2018 р., в Єпархії Святого Йосафата, в Пармі, штат Огайо відбудеться конференція, під назвою Встановлення Хрестів: Євангелізація та Місія в США”. Конференція буде присвячена оновленню парафії та створенню нових місійних парафій на території Єпархії, де не має наших парафій.

Ісус Христос дає наказ Своїй Церкві: “Ідіть […] і зробіть учнями усі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа” (Мт. 28:19). У відповідь на це Святий Андрій Первозванний встановив хрест на київських пагорбах і пророкував, що ця церква пошириться на весь світ. Ми, як спадкоємці Церкви, заснованої апостолом Андрієм, відповідаючи на цей заклик, встановлюємо нові хрести тут у США.

Протягом останнього десятиліття у нашій єпархії зросла кількість вірних та кількість нових місій-парафій. Священики-місіонарі, диякони та вірні відкрили одинадцять нових місійних парафій у Північній Кароліні, Теннессі, Південній Кароліні, Джорджії та Флориді. Нещодавно у штаті Пенсильванія ми також розпочали підготовку до відкриття місійної парафії. У нашій Єпархії, ми хочемо продовжувати працю над її зростанням – для слави Божої.

Однак, для того, щоб зростати, наші парафії повинні навчитися переходити від зусиль спрямованих на утримання парафії до місійної діяльності, формуючи її місійний характер, виховуючи вірних та вітаючи інших, які бажають приєднатися до нас. Подібним чином, якою є наша участь у зростанні нашої Єпархії,  у підтримці духовенства та людей у ​​створенні нових місій-парафій там, де наша Церква покликана встановлювати нові хрести?

У процесі підготовки до місійної діяльності, я прошу наші парафії та місії провести конференцію в лютому-квітні 2018 року з молитвою та роздумами, обравши двох чи трьох делегатів з кожної парафії, включаючи представника молоді на цій конференції. Вашій увазі пропоную наступні питання для дискусії:
• Як наша парафія може більше увагу присвятити своїй місійній діяльності, ніж праці над своїм утриманням/ремонтом тощо?
Якою є наша участь для підтримки місійної діяльності?
• Як
нам найкраще виховувати наших вірних, щоб вони були готові вийти поза межі своїх комфортних зон та євангелізувати інших?
Отож, вирушаймо на проголошення “Доброї Новини” про нашого Господа Ісуса Христа!

Щиро Ваш у Христі,

+ Богдан Данило

 

2018-02-09T20:46:51+00:00News, Parishes|