Over 120 delegates from the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma and beyond gathered together on June 9, 2018 at the Pokrova Ukrainian Catholic Church in Parma, Ohio for an eparchial convention.

The theme of this year’s event was “Planting Crosses: Growing One Church Community at a Time.”

The convention, presided over by Bishop Bohdan Danylo, Eparch of the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma, focused on parish renewal and how to establish new missions in regions of the eparchy where our Church is not yet established. The speakers this year included Fr. Mark Shuey, administrator of St. Nicholas Ukrainian Catholic Mission in Raleigh, NC, who has been pivotal in establishing new missions in St. Josaphat Eparchy; Fr. Alex Wroblicky, a priest of the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma from Pittsburgh, PA; Fr. Jason Charron, pastor of Holy Trinity Ukrainian Catholic Church in Carnegie, PA and of Our Lady of Perpetual Help Ukrainian Catholic Church in Wheeling, WV; and Fr. Joseph Matlak, administrator of St. Basil Ukrainian Catholic Mission in Charlotte, NC, who is currently also trying to establish new missions in the State of South Carolina. The convention also included a panel of delegates from various parishes and missions in the eparchy, who were able to share with the participants their unique experiences of being members of the Ukrainian Catholic Church, which was met with attentiveness, appreciation, and enthusiasm.

Bishop Bohdan, commenting on the purpose of the gathering, said: “Jesus Christ commanded His Church to “go […] and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit” (Matthew 28:19). In response, St. Andrew the First-Called planted a cross on the hills of Ukraine’s capital, Kyiv, and prophesied that the church he envisioned would go out into the whole world. Therefore, we, as the heirs to the Church founded by Apostle Andrew, are responding to this vision and planting new crosses here in the United States.”

Over the last decade, St. Josaphat Eparchy has grown, both in members and in the establishment of new mission-parishes. Missionary priests, deacons and lay faithful have gone out into the vast eparchy and established eleven new mission-parishes in North Carolina, Tennessee, South Carolina, Georgia, and Florida. And a new outreach has recently been started in Pennsylvania as well. There is a desire present in the eparchy to continue to grow – a true call to worship.

Bishop Bohdan likewise stated: “In order to grow, our parishes need to learn how to move from maintenance to mission by nurturing a culture that is missionary, forming the faithful, and welcoming others to join us. Likewise, one of the big questions that we face is: how do we support the growth of our eparchy in supporting the clergy and people in establishment of these new mission parishes where our Church is called to plant new crosses? This is why in preparation for the convention, I asked our parishes and missions to hold meetings February through April 2018 to pray, meditate, and to select two or three delegates including a youth representative to be a voice for their parish at the convention.”

The delegates, during their discussions, were reflecting, among others, on the following questions: how can our parishes grow from maintenance to mission? What can we do to help support the growth of missions? How can we best provide ongoing formation for our faithful that inspires them to reach out beyond their comfort zones and evangelize others? “All of these challenges lie ahead of us,” stated Bishop Bohdan, “yet we know that with the Lord’s help and the zeal of our people that I saw visiting our parishes and missions we can go forth and spread the “Good News” of our Lord and Savior Jesus Christ to every corner of our vast eparchy and beyond,” concluded the hierarch.


В Єпархії св. Йосафата в Пармі відбувся Єпархіальний собор на тему євангелізації та місії

Понад 120 делегатів з Єпархії св. Йосафата в Пармі УГКЦ та поза її меж зібралися 9 червня 2018 року в Церкві Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у м. Пармі, штат Огайо на єпархіальний собор.

Темою цьогорічного заходу було «Воздвиження хрестів: ріст Церкви однією спільнотою на раз».

Собор під головування владики Богдана (Данила), єпископа Єпархії св. Йосафата в Пармі УГКЦ зосередився на оновленні парафій та створенні нових місій в тих частинах єпархії, де наша Церква ще не має своїх структур. Доповідачами цього року були о. Марко Шуї, адміністратор Місії св. Миколая УГКЦ в м. Ралі, штат Північна Кароліна, який вже роками відіграє провідну роль у створенні нових місій в Єпархії св. Йосафата; о. Олександр Вробліцький, священик Єпархії св. Йосафата в Пармі УГКЦ з м. Пітсбурга, штат Пенсильванія; о. Джейсон Шаррон, парох Церкви Пресвятої Трійці УГКЦ у м. Карнегі, штат Пенсильванія та Церкви Богородиці Неустанної Помочі УГКЦ в м. Уілінг, штат Західна Вірджинія та отець Йосиф Матлак, адміністратор Місії св. Василія Великого у м. Шарлотт, штат Північна Кароліна, який також намагається заснувати нові місії в штаті Південна Кароліна. На соборі також також були присутні певні делегати з різних парафій і місій єпархії, які мали змогу поділитися з учасниками собору своїм унікальним досвідом приналежності до Української Греко-Католицької Церкви, що була сприйнято з уважністю, вдячністю та ентузіазмом.

Владика Богдан, коментуючи мету собору, зазначив: «Ісус Христос наказав Своїй Церкві «піти […] та зробити [Своїми] учнями усі народи, хрестячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа» (Мт 28,19). У відповідь святий Андрій Первозваний воздвигнув хрест на пагорбах столиці України, Києва, та пророкував, що Церква, яку він передбачив, розповсюдиться по всьому світу. Тому ми, як спадкоємці Церкви, заснованої апостолом Андрієм, відповідаємо на це бачення та воздвижуємо нові хрести тут у Сполучених Штатах».

За останнє десятиліття, єпархія св. Йосафата виросла як щодо складу членів Церкви, так і щодо створення нових місійних парафій. Місійні священики, диякони та миряни розійшлися по величезній єпархії та встановили одинадцять нових місійних парафій у таких штатах як Північна Кароліна, Теннесі, Південна Кароліна, Джорджа та Флорида. І нещодавно також і в штаті Пенсильванія розпочато нову ініціативу. В єпархії існує бажання продовжувати рости, що є справжнім закликом до богопочитання.

Владика Богдан також зауважив: «Для того, щоб зростати, наші парафії повинні навчитися перейти від стану утримання до місії, плекаючи місійну культуру, формуючи вірних та запрошуючи інших приєднатися до нас. Тому, одним з найважливіших питань, яке стоїть перед нами, це: як саме ми підтримуємо зростання нашої єпархії щодо підтримки духовенства та людей у створенні цих нових місійних парафій, де наша Церква покликана воздвигати нові хрести? Ось чому, під час підготовки до собору, я попросив в наших парафіях та місіях провести з лютого по квітень 2018 року засідання, щоб помолитися, роздумати та вибрати двох або трьох делегатів, включаючи представника молоді, які були б голосом тієї чи іншої парафії на соборі».

Делегати під час обговорення роздумували, зокрема, над такими питаннями: як наші парафії можуть перейти від стану утримання до місії? Що ми можемо зробити для підтримки зростання місій? Як ми можемо найкраще забезпечити постійне формування для наших вірних, що саме надихає їх, щоб вийти за рамки комфортних зон та євангелізувати інших? «Перед нами стоять усі ці виклики – зазначив владика Богдан – проте ми знаємо, що з Господньою допомогою та ревністю нашого народу, яку я бачив відвідувавши наші парафії та місії, ми зможемо йти і поширювати «Благовість» Господа і Спаса нашого Ісуса Христа в кожному кутку нашої великої єпархії та поза її межами», завершив єрарх.