Eastern Catholic Bishops Gather in St. Louis

Most of the Eastern Catholic Bishops of the United States gathered in St. Louis, Missouri, March 22-23 to discuss issues of common concern including catechesis, evangelization efforts, and temporal issues. Participants included Ukrainian Catholic, Byzantine, Maronite, Melkite, Syro-Malabar, and Chaldean bishops.

Archbishop Borys Gudziak made a presentation to the bishops on the situation in Ukraine and the Metropolia Humanitarian Aid Fund. The bishops present pledged their spiritual solidarity with the suffering people of Ukraine, and their financial support. They issued a joint appeal for peace in Ukraine. A Ukrainian Catholic Divine Liturgy was celebrated in the evening of March 22 in the Cathedral Basilica of St. Louis with Archbishop Borys presiding. St. Louis Archbishop Mitchell Rozanski gave a stirring homily.

Bishop Bohdan Danylo of the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma presented the 2030 Pastoral Program of the Ukrainian Greek Catholic Church ‘The Hope to Which the Lord Calls Us’ and provided bishops with materials for its implementation. He focused on three points: closeness and practical attention to the poor and marginalized, the path to curing wounds and healing traumas, and the Christian family – a domestic Church.

The group thanked Bishop Kurt Burnette of the Byzantine Catholic Eparchy of Passaic, for his leadership during the six last years. At that meeting, the bishops chose a new board. Bishop Bohdan Danylo was elected as the new president of the association of Eastern Catholic Bishops. Vice-president will be Bishop Frank Yohanna Kalabat of the Chaldean Eparchy of St. Thomas in Detroit. Bishop Paul Chomnycky of the Ukrainian Catholic Eparchy of Stamford will serve as secretary, and Bishop Francois Beyrouti of the Melkite Eparchy of Newton – as treasurer. Bishop Kurt Burnette is a trustee of the Eastern Catholic Association.

The Eastern Catholic Bishops will gather as a group in November at the annual meeting of all Catholic Bishops in the United States, and again next March in St. Louis.

Participants of the meeting: Most Rev. Frank Yohanna Kalabat, Bishop of the Chaldean Eparchy of St. Thomas in Detroit; Most Rev. William Skurla, Metropolitan Archbishop of the Byzantine Catholic Archeparchy of Pittsburgh; Most Rev. Kurt Burnette, Bishop of the Byzantine Catholic Eparchy of Passaic; Most Rev. Francois Beyrouti, Bishop of the Melkite Eparchy of Newton; Most Rev. Nicholas Samra, Emeritus Bishop of the Melkite Eparchy of Newton; Most Rev. Joy Alappatt, Bishop of the Syro-Malabar Eparchy of St. Thomas; Most Rev. Paul Chomnycky, Bishop of the Ukrainian Catholic Eparchy of Stamford; Most Rev. Borys Gudziak, Metropolitan Archbishop of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia; Most Rev. Bohdan Danylo, Bishop of the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josaphat in Parma; Most Rev. Elias Zaidan, Bishop of the Maronite Eparchy of Our Lady of Lebanon in Saint Louis; Most Rev. Gregory Mansour, Bishop of the Maronite Eparchy of St. Maron in New York

Східні католицькі єпископи зустрілися в Сент-Луїсі

Більшість східних католицьких єпископів Сполучених Штатів зібралися в Сент-Луїсі, штат Міссурі, 22-23 березня, щоб обговорити питання, що турбують усі Церкви, включаючи катехизацію, євангелізацію та адміністративні питання. Серед учасників були єпископи Української Католицької, Візантійської Католицької, Маронітської, Мельхітської, Сиро-Малабарської та Халдейської Церков.

Архиєпископ Борис Ґудзяк виступив перед єпископами з доповіддю про ситуацію в Україні та Фонд гуманітарної допомоги Філадельфійської Митрополії. Присутні єпископи пообіцяли духовну солідарність зі стражденним народом України та фінансову підтримку. Вони виступили зі спільним зверненням про мир в Україні. Увечері 22 березня в Катедральній Базиліці Святого Людовика відбулася Божественна Літургія, яку очолив Архиєпископ Борис. Архиєпископ Сент-Луїса Мітчелл Розанскі виголосив хвилюючу проповідь.

Владика Богдан Данило з Української Католицької Єпархії Святого Йосафата в Пармі представив Душпастирську програму УГКЦ на 2030 рік «Надія, до якої нас кличе Господь» та надав єпископам матеріали для її реалізації. Він акцентував увагу на трьох моментах: близькість і практична увага до бідних і маргіналізованих, шлях до лікування ран і зцілення травм, а також християнська сім’я – домашня Церква.

Група подякувала єпископу Курту Бернетту з візантійської католицької єпархії Пассаїку за його лідерство протягом останніх шести років. Єпископи обрали нову колегію. Владику Богдана Данила обрали новим президентом Об’єднання східних католицьких єпископів (Eastern Catholic Association). Віце-президентом буде єпископ Френк Калабат з Халдейської єпархії Св. Томаса в Детройті. Єпископ Павло Хомницький з Стемфордської Української Католицької Єпархії виконуватиме функції секретаря, а єпископ Франсуа Бейруті з Мельхітської Єпархії Ньютона – економа. Єпископ Курт Бернетт є довіреною особою асоціації.

Східні католицькі єпископи зберуться в листопаді на щорічній зустрічі всіх католицьких єпископів у Сполучених Штатах, а в березні наступного року знову в Сент-Луїсі.

Учасниками зустрічі були: Преосвященний Франк Калабат, єпископ Халдейської єпархії св. Томи в Детройті; Високопреосвященний Вільям Скурла, архієпископ-митрополит Візантійської Католицької Архиєпархії Піттсбурга; Преосвященний Курт Бернетт, єпископ Візантійської Католицької єпархії Пассаїку; Преосвященний Франсуа Бейруті, єпископ Мелькітської єпархії Ньютона; Преосвященний Ніколас Самра, єпископ-емерит Мельхітської єпархії Ньютона; Преосвященний Джой Алапатт, єпископ Сиро-Малабарської єпархії Св. Томи; Преосвященний Павло Хомницький, Єпископ Стемфордської Української Католицької Єпархії; Високопреосвященний Борис Ґудзяк, Архиєпископ Митрополит Української Католицької Архиєпархії Філадельфії; Преосвященний Богдан Данило, Єпископ Української Католицької Єпархії Св. Йосафата в Пармі; Преосвященний Еліас Зайдан, єпископ Маронітської єпархії Богоматері Ліванської в Сент-Луїсі; Преосвященний Грегорі Мансур, єпископ маронітської єпархії Св. Марона в Нью-Йорку.