Great Fast 2018 Forgiveness Sunday

Metropolitan Stefan Soroka

We celebrate ‘Forgiveness Sunday’ as we prepare to enter the journey of Great Fast beginning on Monday, February 12th.  Our first step in any journey is often the most important.  You and I are called to celebrate forgiveness in our life.  Ask yourself if you covet any anger or malice against anyone in your heart and mind.  Are there some prevailing negative thoughts or feelings which need to be cast aside to free yourself of unneeded baggage for your journey of coming closer to the Lord?  Our best efforts are minimized if we fail to forgive and to seek forgiveness.  Recall Jesus’ own words, “leave your gift at the altar and go first and be reconciled with your brother and then come and offer your gift” (Mt 5:24).  Jesus told the people that “if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you.  But if you do not forgive others, neither will your Father in heaven forgive your transgressions” (Mt 6:14-15).  Today, and always, as you and I enter the holy journey of Great Fast, let us enter with a reconciled heart filled with forgiveness given and forgiveness received!

Великий піст 2018 р., Прощена неділя

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока

“Прощену неділю” ми відправляємо в приготуванні до початку великої подорожі Великим Постом, який починається в понеділок 12 лютого.  Наш перший крок у будь-якій подорожі зазвичай є найважливіший.  Вас і мене запрошується втішитися в нашому житті прощенням.  Спитайте себе, чи ви не затаїли гнів або зло проти когось у своєму серці, чи думках.  Чи не приховали ви якихось негативних думок, чи почуттів, які треба відкинути, щоб звільнитися від непотрібного багажу в вашій подорожі до Господа?  Наші найкращі зусилля зазнають поразки, якщо ми не простимо і не знайдемо прощення.  Пригадайте слова Ісуса; “…зостав там перед жертовником твій дар; піди, помирися перше з твоїм братом і тоді прийдеш і принесеш дар твій” (Мт. 5, 24).  Ісус сказав людям, що “коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам провин ваших” (Мт. 6, 14-15). Сьогодні й завжди, коли ви і я починаємо святу подорож Великим постом, ввійдімо в нього з чистим серцем, сповненим прощення даного і прощення отриманого!