PDF in English
PDF in Ukrainian

Jubilee Year of Mercy – July 2016

Discovering ways to live the Year of Mercу

How to live as a free people under God?

 

“Then you will know the truth, and the truth will set you free.” 

John 8:32

We as a nation just celebrated the Independence Day. For many of us it was time with family, time with nature, time of relaxation and great company. But, we are often reminded that freedom is not free. This time of joy and time together we were able to spend because of forefathers who gave us Independence with a price of their lives.

So, in our Christian way of life, we must be reminded that our freedom was bought through sacrifice of Christ on the Cross. So, Jesus Christ freed us from sin through His Passion, Cross and Resurrection.

In this Jubilee Year of Mercy, we are constantly discovering the way how to live as a free people under God. To be free, we can all identify with that. If we are honest with ourselves, we know we still sin. However, we were not created to be sinful. We were designed by God in His own image.

In our Christian life at the moment of our conversion, we are given a new nature that has been freed from sin. To be free from sin means that those who have made Jesus the Lord of their lives are no longer enslaved by sin. We have the power, through the Holy Spirit, to live victoriously over sin.

As a free person in Christ we are called to be an example to others. We are called not to please ourselves, but to please Christ. Salvation in Christ is the root, good works are the fruit, and our good works are part of God’s plan. As a Christians we ought to bear witness to the lost world, and to be an example and blessing to others in our families, for our children, in our communities, in our parishes, in our schools, in a place of work, and in this great United States of America.

We should remember God gives us the free will to choose to love our neighbors and to do the good works of mercy to them.

Our Prayer:

Let us pray to the Lord for our nation under God, for our government, for our cities, and for the faithful who live in them.

Our activities:

Let our life sets a good example for others, let us all respond with the positive statement and perform works of mercy!

 

Ювілейний Рік Милосердя – Липень 2016

Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя

 

Як нам жити з Богом, як свобідні люди?

 

І пізнаєте правду, і правда визволить вас.

Іван 8:32

Нещодавно, ми, як нація відзначили День Незалежності. Для багатьох із нас можливо це був спільно проведений час  у родинному колі чи у колі друзів, час відпочинку на природі, чи у приємному товаристві. Однак, ми неодноразово чуємо, що свобода не є безкоштовною. Власне цей радісний святковий час ми завдячуємо предкам, які віддали своє життя у боротьбі за Незалежність для нас.

Тому у нашому християнському житті, нам слід також пам’ятати, про те, що наша свобода була куплена восокою ціною Христової жертви на хресті. Адже, Ісус Христос визволив нас від гріха через свої Страждання, Хрест та Воскресіння.

У цей Ювілейний рік Божого Милосердя, ми постійно відкриваємо шляхи якими нам слід жити з Богом, як вільні люди. Кожен з нас може ідентифікувати себе із стремлінням бути свобідною, незалежною особою. Дивлячись на себе у правдивому світлі, усвідомлюємо свої провини. Однак, ми не були створені для гріха. Ми були створені Богом на Його образ.

У нашому християнському житті, у хвилини навернення, ми отримуємо нову природу, звільнену від гріха. Бути вільним від гріха означає, поставити Гопода Ісуса у центрі свого життя та вже більше не бути обтяженим гріхом. Нам дано силу через Святого Духа, перемагати гріх у нашому житті.

Як вільні особи в Христі, ми – покликані бути прикладом для інших. Ми – покликані не задовільняти власну волю, але волю Господню.  Спасіння у Христі є основою, добра праця – плодом, а наша добра праця – частиною Божого плану. Як християни, ми повинні свідчити загубленому світові та бути прикладом і благословенням для інших у наших родинах, зокрема, для наших дітей, а також у наших спільнотах, парафіях, школах, у місцях праці та у прекрасній країні, якою є Сполучені Штати. Нам слід пам’ятати, що Бог дає нам свобідну волю для того, щоб ми обирали любов наших ближніх та робили для них діла милосердя.

Наша молитва:

Помолімося до Господа за наш Богом бережений народ, за правління, за наші міста та за вірних, що живуть у них.

Наша постанова:

Нехай наше життя буде сповнене добрих прикладів для інших, щоб ми позитивно відповідали на потреби інших та чинили діла милосердя для інших!